Prevence prostata

Prevetivní vyšetření prostaty v mé ambulanci hradí zdravotní pojišťovna 111, 205, 207 do výše základního vyšetření krve jako u praktického lékaře. Pojišťovna 201 toto vyšetření nehradí a s pojišťovnou 211 jsme již dohodu uzařeli a brzo bude vyšetření hradit.

V případě, že je hodnota PSA 3,0 µg/l a více, podstoupíte další dovyšetření v ordinaci ambulantního urologa s certifikátem provádět screeningové vyšetření prostaty . Tato kriteria moje ambulance nesplňuje a s výsledkem budete muset na ambulanci Urologické kliniky FN Plzeň Bory, nebo do jiné akreditované ambulance.  Seznam kompetentních pracovišť je bohužel jen na stránkách České urologické společnosti a není smysluplně seřazený:

https://www.cus.cz/o-spolecnosti/program-casneho-zachytu-karcinomu-prostaty-v-cr/seznam-pracovist-zpusobilych-provadet-screeningova-vysetreni-prostaty/#

Od 1.1. 2024 měl být spuštěn projekt preventivního vyšetření prostaty . Vstupním lékařem do tohoto preventivního programu je váš praktický lékař a naše urologická ambulance.

Pacienti, kteří požadují vyšetření markeru PSA mimo tento program, si mohou vyšetření nechat udělat v laboratoři jako samoplátci ( základní vyšetření do 500Kč).

Aktualizace 15. února 2024